AP Arcana-Paddhati (Sanātana Goswāmī)
AP Ādi Purāṇa. (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
ARO A Regardful Offering ( Bhakti Nandan Svāmī)
AS Ananta Saṁhita.
BBBṛhad-Bhāgavatāmṛta (Sanātana Goswāmī)
BD Bhavārtha Dipikā (Śrīdhara Svāmī)
B.r.sBhakti-rasāmṛta-sindh (Rūpa Goswāmī)
B-gBhagavad-gītā
BNPBṛhan-nāradīya Purāṇa(Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
BSBhakti-sandarbha(Jīva Goswāmī)
BSBrahma-saṁhitā (Brahmā)
CCounterpoint (Devāśis Dāsa)
C-BhagCaitanya-Bhāgavata (Vṛndāvana Dāsa Ṭhākura)
C-cCaitanya-caritāmṛta (Kṛṣṇadāsa Kavirāja)
C-CandCaitanya-Candramṛta (Prabodhānanda Saraswatī)
CC-nCaitanya Candrodaya-naṭaka………....(Kavi Karṇapūra)
CUChāndogya Upaniṣad.(Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
DCPDhyānacandra Paddhatti (Dhyānacandra Gosvāmī)
DSDwāraka-saṁitā
GKGauḍīya Kaṇṭhahāra(Bhaktisiddhānta Saraswatī Ṭhākura)
G,YBGītamālā, Yāmuna-bhāvāvali (Bhaktivinoda Ṭhākura)
G-GGītā-govinda (Jayadeva Goswāmī)
GMSLGītā mālā-siddhi lalasa (Bhaktivinoda Ṭhākura)
GODGuardian of Devotion (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
GP Garuḍa Purāna (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
HBVHari-Bhakti-Vilāsa (Gopāla Bhaṭṭa & Sanātana Goswāmī)
HCHome Comfort (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
KKathopaniṣad (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
KKKalyāṇa Kalpataru (Bhaktivinoda Ṭhākura)
KKKṛṣṇa Karnāmṛtam (Bilvamaṅgala Ṭhākura)
KPKūrrma-Purāṇa (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
KSKrama-Sandarbha(Jīva Goswāmī)
KTKapila-Tantra (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
LSFTLSLoving Search for the Lost Servant (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
MMahābhārata (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
MMuṇḍakopaniṣad (Madhvācāryya)
MRGMahājana-racita gītā (Bhaktisiddhānta Saraswatī Ṭhākura)
MSManaḥ-śikṣā (Narottama Dāsa Ṭhākura)
MSMānu Saṁhitā (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
MUMuṇḍaka Upaniṣad (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
NNāmāṣṭakam (Rūpa Goswāmī)
NPNārada Pañcarātra (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
PPadyāvalī (Rūpa Goswāmī)
PPrathana (Narottama Dāsa Ṭhākura)
PBCPrema-Bhakti-Candrikā (Narottama Dāsa Ṭhākura)
PDDSPremadhāma-deva-stotram (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
PJRPRPD PJRūpa padā raja prathana dāsakam (Rūpa Goswāmī)
PLPrathana Lalasa (Narottama Dāsa Ṭhākura)
PPPadma Purāṇa ( Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
PVPrema-vivartta (Jagadānanda Paṇḍita)
RRSNM Rādhā-rasa-sudhā-nidhi-Mangalacarana (Prabodhānanda Saraswatī)
RVṚg Veda. ( Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
SŚikṣāṣtakam (Śrī Caitanya Mahāprabhu)
S-BŚrīmad-Bhāgavatam ( Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
SBRBMŚrī Bhakti Rakṣaka Bhajana Madhuri (Bhakti Nandan Svāmī)
SCSŚrī Caitanya Saraswatī (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
SEOCSubjective Evolution of Consciousness (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
SGAHGŚrī Guru and His Grace (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
SGDŚrī Gauḍīya Darśan (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
SGD,SGPIŚrī GauḍīyaDarśan,Śrī Guru-Pūjā Issue.(B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
SGGŚrī Gauḍīya Gitānjali (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
SIŚrī Īśopaniṣad (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
SJ<Śrī-Jīvapādānāṁ (Jīva Goswāmī)/td>
SKMŚrī Kīrtana Mañjuṣā (B.R Śrīdhara Deva Goswāmī)
SOTGODSermons of the Guardian of Devotion (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
SOTVASongs of the Vaiṣṇava Ācāryas (A.C.Bhaktivedanta Swāmī)
SPSkanda Purāṇa (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
SPPŚrīla Prabhupāda-Praṇati (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
SRŚrī-Rūpapādānāṁ (Rūpa Goswāmī)
SRPŚrī Rādhikā praṇāma (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
SSSādhu-Saṅga (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
SSPJŚrī Śrī Prapanna-jīvanāmṛt (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
SUŚvetāśvatara Upaniṣads. (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
SVTŚrī Vaiṣṇava Toṣaṇi (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
T
TGVODL The Golden Volcano of Divine Love (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
TSTattva-Sandarbha (Jīva Goswāmī)
TSFSKThe Search for Śrī Kṛṣṇa (B.R. Śrīdhara Deva Goswāmī)
TSOBTThe songs of Bhaktivinoda Ṭhākura (Bhaktivinoda Ṭhākura)
TUTaittirīya Upaniṣad.(Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
UUpadeśāmṛta (The Nectar of Instruction)……(Rūpa Goswāmī)
UUpaniṣads (Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
Um,VsUttara-mīmāṁsā, Vedānta-sūtra ( Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
UNUjjvala-nīlamaṇi (Rūpa Goswāmī)
VVedas ( Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
VKAVilāpa-Kuṣumāñjali (Raghunātha Dāsa Goswāmī)
VMVidagdha Mādhava (Rūpa Goswāmī)
VP Viṣṇu-Purāṇa.(Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva)
VPVaiṣṇava Padāvalī.
VYViṣṇu-Yamal